Skauting - on noorsooliikumine, mis on avatud kõigile soovijatele 

Skaudilipkond "Siil" alustas oma tegevust 1996. aastal

Meie lipkonna eesmärgid ja ülesanded:

iseloomu kasvatamine shikindluse ja vastutustunde arendamise kaudu

teiste maade rahvakultuuri tundmaõppimine

tervisliku eluviisi propageerimine

oma kodukoha tundmaõppimine

Tegevusalad:

osalemine rahvusvahelistes laagrites ja projektides

kasvatamine ja harimine skautide meetodite järgi

tervisliku eluviisi harjumuste arendamine

matka- ja skauditeadmiste omandamine

keskkonnakaitse

Tunnid on mõeldud 11-17 vanuste lastele ja toimuvad igal laupäeval kell 11.00

Linnamäe Vene Lütseumis